Werkplekonderzoek

Wat houdt het werkplek onderzoek in?
Om te bekijken of de werkplek een risico vormt voor de klachten van het houdings- en bewegingsapparaat wordt een systematisch werkplekonderzoek gedaan.

Hierbij worden adviezen uitgebracht op het gebied van;
- Technische staat van de werkplek
- Organisatie van het werk
- Bewegingsgedrag van de werknemer

Doel van het werkplekonderzoek

Om te bepalen of de werkplek een risico is voor het voortbestaan van klachten van het bewegingsapparaat doet de bedrijfsfysiotherapeut een werkplekonderzoek.

Bij dit werkplekonderzoek worden de volgende stappen ondernomen.

1. Procesbeschrijving

De bedrijfsfysiotherapeut observeert de medewerker tijdens zijn werkzaamheden op de werkvloer. Deze werkzaamheden worden beschreven. Vervolgens wordt er een onderscheid gemaakt tussen de verschillende taken binnen het proces. Het werk van de individuele medewerker wordt geïnventariseerd binnen het totale proces van het bedrijf.

2. Taakanalyse

Van de verschillende taken wordt een taakanalyse gemaakt. De taak wordt in 10 handelingen verdeeld.Er wordt samen met de medewerker bepaald wat de “ervaren belasting” en de “tijdsinvestering” van de verschillende handelingen is. Vervolgens wordt bepaald aan welke vormen van fysieke belasting de medewerker wordt blootgesteld.

3. Specifiek onderzoek.

De verschillende vormen van fysieke belasting worden gemeten. Het gaat hierbij om:
- Tillen en dragen
- Duwen en trekken
- Belastende werkhoudingen
- Trillen en schokken
- Energetische belasting
- Repeterende bewegingen
- Beeldschermwerk

4. Inventarisatie van de knelpunten

De uitkomsten van het onderzoek worden vergeleken met de richtlijnen en de convenanten.
Op deze wijze wordt vastgesteld waar de medewerker, binnen zijn werkzaamheden een te hoog risico loopt.

5. Advisering

De bedrijfsfysiotherapeut adviseert op drie niveaus:

- Organisatie en taakinhoud, hierbij wordt aangegeven op welke wijze het werk beter georganiseerd kan worden en/of roulatie en/of variatie van werk leidt tot vermindering van de belasting

- Ergonomie, welke houdingen en hulpmiddelen zorgen voor vermindering van de fysieke belasting.

- Gedrag, advisering over vermindering van stress, omgaan met bijv, deadlines. Er wordt uitleg gegeven over het omgaan met grenzen. Inzicht in het gedrag leidt ook tot daling van de arbeidsbelasting.

6. Verslaglegging

Er wordt een beeldend verslag gemaakt van het werkplekonderzoek, dit wordt aan alle betrokkenen toegestuurd.

7. Terugkoppeling

De adviezen worden besproken met de werknemer, leidinggevende, P&O, directie en alle andere betrokkenen.

 

ContactContact
Contact

Laat hier uw vraag achter.

* Verplicht
Verstuur bericht