BOOOM

Eerstelijns kinderteam BOOOM.

Voor wie

Kinderteam BOOOM is er voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar met complexere ontwikkelingsvragen en zijn of haar ouder(s)/verzorger(s). Het gaat om een combinatie van medische, gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek, die zich thuis en/of op school voordoen.

Wie wij zijn

Het kinderteam BOOOM bestaat uit eerstelijns professionals, allen gecertificeerd binnen de wettelijke kaders van hun beroepsgroep, met kinderen als expertise. BOOOM komt tot een multidisciplinaire analyse, advisering en aanpak. Dit houdt in dat er gekeken wordt vanuit de medische, paramedische, psychologische invalshoek tezamen met het onderwijs.

BOOOM staat voor Bewust, Betrokken, Bewogen, Observatie, Ontwikkeling, Opvoeding, Omgeving, Overleg, Oplossing, Optimalisering, Ontplooiing, Multidisciplinair.

Visie

De kracht van BOOOM ligt in de onderlinge directe samenwerking als team met transparante werkwijze en communicatie met ouders(s)/ verzorger(s) en kind.

We denken en werken vanuit het perspectief van het kind, de ouder(s)/ verzorger(s), hun kracht en kwaliteit. Tezamen gaan we op zoek, vraag- en oplossingsgericht, zodat het kind en omgeving nieuwe stappen in de ontwikkeling kunnen gaan zetten.

Voor ons als team geldt: groeien en tot bloei komen, doe je met stevige wortels in de grond en dat ontwikkel je samen…En elke bloem bloeit anders…

In het team hebben o.a. zitting:

- Arts
- Psycholoog
- Orthopedagoog
- Logopedist
- Ergotherapeut
- Kinderfysiotherapeut
- Manueel therapeut
- Onderwijs deskundigen

Indicatie

Kinderen met een combinatie van één of meer van de volgende items kunnen aangemeld worden bij het eerstelijns kinderteam BOOOM:

1. lichamelijke en/of psychosomatisch problemen
2. Emotionele problemen
3. Gedragsproblemen
4. Leerproblemen
5. Spraak- en taalproblemen
6. Motorische problemen
7. Psychiatrische problemen
8. Gezins- en systeemproblemen.
9. Onverklaarbare pijnklachten

Contact

U kunt contact opnemen met het team per mail kinderteam@balans.mobi of tel 0184-414942.

Regio waar het kinderteam werkzaam is: Sliedrecht, Papendrecht, Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland en de regio’s Alblasserwaard en Gorinchem.

Ter consultatie kunt u, na toestemming van de ouder(s)/verzorger(s), ook als collega, hulpverlener bij het team terecht.

Kosten

Vanaf 1-1-2018 zullen de kosten voor  het spreekuur 150,00 euro bedragen. Dit is kostbaar maar niet duur. Hierbij is namelijk inbegrepen:
- De voorbereiding zoals organiseren van de afspraak, vooraf verdiepen in de aangeleverde documentatie.
- 1 spreekuur, waarvan 15 min. voor bespreken door de teamleden, 45 minuten met u en uw (pleeg)kind.
- Rapportage met advies.

 

ContactContact
Contact

Laat hier uw vraag achter.

* Verplicht
Verstuur bericht